Home

Kućne posete lekara interniste

Specijalistička internistička ordinacija “Dr Prokić” je osnovana 2004. godine, a proistekla je iz Službe kućnog lečenja “Dr Borislav Prokić”, koja je počela sa radom 1999. godine.

Vlasnik i osnivač Službe kućnog lečenja i ordinacije “Dr Prokić” je dr Borislav Prokić, specijalista interne medicine.

Usluge nudimo na dve lokacije


Pregledi u ordinaciji

Opšti i specijalistički internistički pregledi i kontrole, tumačenje nalaza, preoperativne pripreme i ostale usluge se pružaju u prostorijama Ordinacije „Dr Prokić“ na adresi Vojvode Knićanina 5 u Novom Sadu. Spisak svih usluga se može pronaći ovde.

Kućne posete

Sve navedene usluge u Ordinaciji mogu se pružiti i u okviru kućnih poseta na teritoriji Novog Sada i bliže okoline. Kućne posete se zakazuju telefonom, nakon čega lekar izlazi u najkraćem mogućem vremenu.

Pretplate na lečenje

Ordinacija „Dr Prokić“ u okviru pretplata nudi internističke preglede i kontrole u ordinaciji i na kućnoj adresi, tumačenje nalaza, online konsultacije i konsultacije telefonom.


Pretplate se mogu uplatiti za sledeće periode:

 • godinu dana
 • 6 meseci
 • po dogovoru

Online konsultacije

Ordinacija „Dr Prokić“ nudi mogućnost online konsultacija, tumačenja laboratorijskih i drugih nalaza. Svoje nalaze i pitanja možete poslati putem Email-a: drproka@gmail.com ili Viber porukom na tel: 0637721624.

Cena online konsultacija iznosi 50% od cene pregleda u Ordinaciji.

Porodični lekar

Model privatnog lekara koji je zasnovan na praksi porodičnog lekara koji pokriva sve aspekte medicine (bez obzira da li je reč o opštoj ili specijalističkoj usluzi) je nešto što Ordinacija “Dr Prokić” pruža.

 • Dijagnostika i lečenje najrazličitijih oboljenja
 • Za mlađe i starije članove porodice
 • Praćenje istorije bolesti i napretka lečenja

Specijalistički pregledi iz oblasti


Endokrinologije

Grana interne medicine koja se bavi dijagnostikom i lečenjem poremećaja metabolizma i oboljenja žlezda sa unutrašnjim lučenjem (dijabetes, gojaznost, oboljenja štitne žlezde, osteoporoza itd.).

Pulmologije

Grana interne medicine koja se bavi bolestima pluća i respiratornog sistema.

Kardiologije

Grana interne medicine koja se bavi dijagnostikom i lečenjem bolesti srca i krvnih sudova.

Nefrologije

Grana interne medicine koja se bavi dijagnostikom i lečenjem oboljenja mokraćno-polnog sistema.

Imunologije

Grana interne medicine koja se bavi oboljenjima i poremećajima imunog sistema i alergijama.

Reumatologije

Grana interne medicine koja se bavi dijagnostikom i lečenjem oboljenja mišićno/zglobnog-skeletnog sistema.

Hematologije

Grana interne medicine koja se bavi dijagnostikom i lečenjem krvi i krvotvornih organa.

Gastroenterologije

Grana interne medicine koja se bavi oboljenjima organa za varenje.

Konsultantski pregledi iz drugih oblasti

Po dogovoru.

Sportski pregled

Utvrđivanje opšte zdravstvene sposobnosti (sportski pregled) sportista takmičara i učesnika u školskom i rekreativnom sportu obuhvata:

 • Anamnezu (razgovor o ranijim oboljenjima, povredama i aktualnim tegobama)
 • Fizički pregled
 • Antropometrijska merenja (TT, TV, ITM)
 • Merenje krvnog pritiska
 • Elektrokardiogram (EKG)
 • Merenje „body fitness“ parametara (% masti i mišića) i izračunavanje bazalnog metabolizma
 • Tumačenje laboratorijskih nalaza, ne starijih od 6 meseci (KKS, šećer u krvi, bilirubini, hepatogram, kreatinin i urin)

Naši partneri

Osiguravajuće kuće sa kojima sarađujemo